Recent twitter entries...

Pages

Buhay

Like it!

Nakatayo ako at nagiisip
Patuloy ang paghinga
Sa buhay na madalang
ang swerte sa pag ihip

Naglalakad ng matulin
at tuloy ang pagbagtas
kahit na ang mga mata
ay nababalot ng dilim

Ngayon ako ay nahihimlay
sa ulap na yumayakap
at bumubulong na
patuloy ang buhay-----------------------
original blogpost ni bags!
itsabagslife.blogspot.com

Comments (0)

Post a Comment