Recent twitter entries...

Pages

Kahapon

Like it!

Sinabi ko na kahapon
Ikay aking lilimutin
Ngunit ito ako ngayon
Nagbabalik ang damdamin
Makinig ka sana
Ayaw kitang pilitin
Aking winiwika
Nais ko lamang ay iyong dinggin
Di ko na alam kung ano pa ang kayang gawin
Luluhod na lang? Taimtim na mananalangin
Sana pag gising ko bukas
Wala na ang sakit na dalahin
Patuloy na mabubuhay hanggang
Luha ko ay kusang pawiin
Panahon ang tanging susukat sa akin
Dalawang bagay lang ang iisipin
Patuloy kang mahalin o tumalikod
at tuluyan kang limutin.

Comments (0)

Post a Comment